Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

 • Zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej
 • Metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
 • Charakterystyka pracy nauczyciela
 • Analiza rozwoju dzieci w procesie edukacji
 • Analiza ryzyka i zagrożeń w środowisku przedszkolnym oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
 • Proces integracji we wczesnej edukacji
 • Planowanie i realizowanie zajęć ruchowych
 • Alternatywne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
 • Zasady prowadzenia zajęć domowych i artystycznych
 • Przegląd literatury, podręczników i pomocy naukowych dotyczących edukacji wczesnoszkolnej

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ