Kurs wykonywania prostych prac remontowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykonywania prostych prac remontowych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Zagadnienia wprowadzające:

 • Podstawy materiałoznawstwa budowlanego
 • Podstawy rysunku technicznego
 • Przepisy BHP i PPOŻ
 • Techniki remontowe
 • Zasady odbioru robót budowlanych

Murowanie:

 • Przygotowanie podłoża pod fundament
 • Tworzenie fundamentów
 • Zasady zbrojenia
 • Metody układania elementów ścian i murów
 • Murowanie kominów
 • Tworzenie łuków i sklepień
 • Montaż izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych
 • Zastosowanie rusztowań do robót murarskich

Tapetowanie:

 • Przygotowanie podłoża i gruntowanie
 • Montaż izolacji przeciwwilgociowych
 • Techniki układania tapet
 • Zdobnictwo naścienne
 • Wykańczanie powierzchni i malowanie

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ