Podstawowy kurs HTML

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu hipertekstowego języka znaczników (HTML), a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Zagadnienia wstępne:

 • Budowa i zasada działania serwera
 • Standardy, edytory, podstawowe znaczniki
 • Wskazówki do projektowania stron
 • Projektowanie stron
 • Zgodność przeglądarki

Kreowanie pliku HTML:

 • Poszczególne znaczniki
 • Wprowadzanie podziałów i list
 • Formatowanie tekstu
 • Umieszczanie komentarzy

Zabiegi i ustawienia:

 • Zamieszczanie obrazków na stronach
 • Wtapianie obrazków w strony
 • Atrybuty wysokości oraz szerokości
 • Ustawienie zdjęć względem tekstu
 • Formaty plików oraz pobieranie treści
 • Kolory stron oraz tła

Tworzenie tabeli:

 • Dodawanie ramki
 • Zmiana grubości ramki
 • Centrowanie tabeli na stronie
 • Nagłówki kolumn
 • Umieszczanie tabeli na stronie
 • Kolor tła

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ