Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Zagadnienia wstępne:

 • Jednostka centralna i jej elementy składowe
 • Urządzenia zewnętrzne
 • Jednostki informacji stosowane w informatyce
 • System operacyjny
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Aplikacje komputerowe

Systemy operacyjne z rodziny Windows:

 • Zarys historii rozwoju systemów operacyjnych
 • Podział systemów ze względu na środowisko operacyjne: wersje 16 -, 32-, 64-bitowe; hybrydy
 • Zasady sprawnej obsługi poszczególnych wersji produktowych systemów Windows: Windows XP, Windows Vista; Windows 7
 • Możliwości najnowszych wersji systemu: Windows 8; Windows 10

Oprogramowanie użytkowe:

 • Tworzenie, edycja i formatowanie plików tekstowych
 • Zasady tworzenia i wstawiania obiektów graficznych do plików tekstowych
 • Projektowanie obiektów 2D
 • Funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Tworzenie i redagowanie prezentacji multimedialnych

Poczta elektroniczna:

 • Zakładanie konta pocztowego i sposoby jego zabezpieczenia
 • Obsługa poczty elektronicznej
 • Poczta systemowa a internetowa

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów komputerowych:

 • Włamanie do systemu
 • Pozyskanie informacji
 • Oprogramowanie wirusowe i szpiegujące
 • Łamanie praw autorskich

Praca przy komputerze – zasady bhp:

 • Stosowanie przerw w pracy z komputerem
 • Odpowiednie ustawienie monitora
 • Zachowanie normatywnej odległości oczu od ekranu
 • Regularne oświetlenie pomieszczenia
 • Optymalna wysokość siedziska

Dydaktyka w informatyce:

 • Prowadzenie dziennika elektronicznego
 • Wprowadzanie danych do sytemu dydaktycznego
 • Analiza i kontrola zadanych prac w formie zdalnej
 • Udostępnianie i aktualizowanie materiałów dydaktycznych na platformie e- learningowej

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ