Kurs grafiki komputerowej w pakiecie Adobe

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania graficznego przy pomocy pakietu Adobe, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Podstawowe zagadnienia z grafiki komputerowej:

 • Wiedza o barwach i kształtach
 • Rzutowanie obiektów
 • Cele wizualizacji obiektów rzeczywistości
 • Zasady generowania obrazów
 • Techniki tworzenia obiektów: grafika rastrowa i wektorowa
 • Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej
 • Modele graficzne: grafika dwuwymiarowa i trójwymiarowa

Tworzenie i edycja grafiki wektorowej:

 • Budowa interfejsu programu przeznaczonego do grafiki wektorowej
 • Biblioteka symboli i narzędzi do tworzenia oraz edycji obrazu
 • Techniki budowania kształtów i wprowadzania zmian obiektów
 • Edycja tekstowa
 • Efekty i warstwy
 • Konwersja formatu i drukowanie projektu

Tworzenie i edycja grafiki rastrowej:

 • Budowa interfejsu programu przeznaczonego do grafiki rastrowej
 • Praca z barwami, modele barw
 • Narzędzia do korekcji świateł
 • Sposoby zaznaczania, wycinania, kadrowania elementów obrazu z tła
 • Metody retuszu
 • Praca z tekstem
 • Tworzenie warstw i przekształceń
 • Przygotowanie projektu do wydruku

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ