Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Przedsiębiorczość

 • Przedsiębiorczość – podstawowe zagadnienia: przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, rynek towarów i usług, gospodarka wolnorynkowa
 • Źródła wparcia i  finansowania działalności gospodarczej:
  • Fundusze europejskie
  • Kredyty bankowe i pożyczki
  • leasing, factoring i franchising
  • Podstawy finansów i rachunkowości
 • Techniki komunikacji w biznesie:
  • Postawa lidera – cechy i umiejętności
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Asertywność w rozmowie handlowej i podejmowaniu decyzji
  • Negocjacje i psychologia sprzedaży

Zakładanie firmy

 • Cele i rodzaje działalności gospodarczej
 • Przepisy prawne w zakładaniu danego rodzaju działalności gospodarczej
 • Legalizacja dokumentów i uwierzytelnienie firmy (KRS, REGON, NIP)
 • Zasady prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej
 • Systemy księgowe dla nowych firm
 • Struktura biznesplanu
 • Leasing, factoring i franchising w praktyce funkcjonowania działalności
 • Zasady prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ