Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Wstęp do projektowania 2D:

 • Teoria CAD – Computer Aided Design, czyli komputerowo wspomagane projektowanie
 • Rysunek techniczny

Analiza i przygotowanie do pracy z programem AutoCAD:

 • Struktura interfejsu programu
 • Analiza funkcji tworzenia, edycji i modyfikowania elementów rysunku
 • Projektowanie warstw – kolor, grubość i typ linii
 • Optymalizacja pracy w AutoCAD – personalizacja obszaru roboczego

Projektowanie CAD 2D:

 • Rysowanie, zaznaczanie i modyfikowanie obiektów
 • Zasady kreskowania przekroju
 • Wprowadzanie elementów tekstowych
 • Wymiarowanie obiektów
 • Wprowadzanie danych: wiersz poleceń a wprowadzanie dynamiczne
 • Techniki sprawnego i precyzyjnego tworzenia rysunku
 • Przygotowanie do wydruku

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ