Kurs gospodarowania przestrzenią zieloną i projektowania ogrodów

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania terenów zielonych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Wprowadzenie do architektury krajobrazu:

 • Zagadnienia wstępne z architektury krajobrazu
 • Zarys historii sztuki ogrodowej
 • Style krajobrazu
 • Elementy i czynniki kompozycji
 • Zasady stosowania materiałów roślinnych

Projektowanie terenów zielonych:

 • Analiza form ukształtowania i pokrycia terenu
 • Techniki i style rysunkowe
 • Tworzenie projektu: część opisowa i graficzna
 • Rodzaje opracowań projektowych

Współpraca z klientem:

 • Analiza wymagań klienta w aspekcie realizacji projektu
 • Prezentacja projektu
 • Techniki komunikacji i negocjacji biznesowych
 • Sporządzanie kosztorysu

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ