Kurs efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu efektywności energetycznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy prawne zarządzania energetycznego w działalności gospodarczej
 • Proekologiczne odnawialne źródła energii
 • Nowoczesne systemy i urządzenia energetyczne :
  • Geotermia i pompy ciepła
  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Słoneczne instalacje grzewcze
  • Elektrownie wodne i wiatrowe
  • Konwersja biomasy
 • Efektywne wykorzystanie energii w firmie:
  • Zmniejszenie kosztów energii
  • Zasady modernizacji energetycznej sprzętu i urządzeń w firmie
  • Rozmieszczenie źródeł oświetlenia w pomieszczeniach
  • Metody energooszczędnej eksploatacji urządzeń biurowych
  • Sposoby finansowania projektów energetycznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ