Podstawowy kurs turystyczny

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu turystyki, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Podstawy prawne w organizowaniu turystyki
  • Formy i rodzaje turystyki w Polsce i na świece
  • Zasady komunikacji interpersonalnej w branży turystycznej
  • Metodyka prowadzenia jednostki sektora turystycznego
  • Planowanie kampanii reklamowych i tworzenie ofert turystycznych
  • Trendy w konsumpcji turystyki zagranicznej
  • Agroturystyka
  • Organizowanie i pilotaż wycieczek
  • Ubezpieczenia turystyczne

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.