Kurs zarządzania jakością usług turystycznych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania biurem turystycznym, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Nadzorowanie biura turystycznego:

 • Metodyka zarządzania jednostkami sektora turystycznego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością usług
 • Organizacja infrastruktury i wyposażenia biura turystycznego
 • Zarządzanie dokumentacją: umowy, kontrakty, regulaminy, zapisy, instrukcje

 

Marketing turystyczny:

 • Zarządzanie procesem sprzedaży
 • Planowanie kampanii reklamowych
 • Kierowanie procesem udziału w internetowych serwisach turystycznych

 

Finanse i rachunkowość w hotelarstwie:

 • Planowanie inwestycji
 • Analiza kosztów
 • Rachunkowość zarządcza

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.