Specjalista ds. streetworkingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym w charakterze streetworkera, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Rola streetworkera w życiu społecznym
  • Problematyka bezdomności, narkomanii i prostytucji
  • Podstawy psychologii i komunikacji społecznej
  • Organizacja środków wsparcia publicznego
  • Zasady bezpiecznego funkcjonowania w terenie
  • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i sztuka dialogu
  • Współdziałanie ze służbami pomocy społecznej
  • Projektowanie, wdrażanie i realizacja kampanii społecznych
  • Etyczne aspekty pracy streetworkera

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.