Kurs zarządzania budżetem domowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania budżetem domowym, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Planowanie budżetu domowego
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Podział i systematyka zobowiązań finansowych
  • Definiowanie indywidualnych okresów rozliczeniowych
  • Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie domowym
  • Arkusz kalkulacyjny w zarządzaniu budżetem – przegląd formuł obliczeniowych
  • Symulacja efektywności budżetu – oszczędności, zadłużenia
  • Hierarchia potrzeb
  • Konsolidacja długu
  • Filozofia i metodyka oszczędzania

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.