Kurs sztuki mediacji społecznej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Kurs przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu podstawowych zasad, rodzajów i technik mediacji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Podstawy psychologii mediacji i negocjacji
  • Rola mediatora w sytuacjach konfliktowych
  • Cechy profesjonalnego mediatora
  • Analiza i ocena rozbieżności stron
  • Mediacja sądowa – sprawy karne, cywilne, rodzinne i prawa pracy
  • Mediacja w postępowaniu administracyjno – urzędowym
  • Mediacja w systemie oświaty
  • Menedżer jako mediator i arbiter – stuka rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy
  • Zajęcia warsztatowe

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.