Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

  • Zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej
  • Metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
  • Charakterystyka pracy nauczyciela
  • Analiza rozwoju dzieci w procesie edukacji
  • Analiza ryzyka i zagrożeń w środowisku przedszkolnym oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci
  • Proces integracji we wczesnej edukacji
  • Planowanie i realizowanie zajęć ruchowych
  • Alternatywne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
  • Zasady prowadzenia zajęć domowych i artystycznych
  • Przegląd literatury, podręczników i pomocy naukowych dotyczących edukacji wczesnoszkolnej

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.