Kurs asysty nad os. niepełnosprawną z elementami psychologii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Podstawy anatomii i patologii człowieka
  • Psychologia i socjologia – wybrane zagadnienia
  • Nauka języka migowego
  • Metodyka opieki nad osobą niepełnosprawną
  • Terapia zajęciowa
  • Aktywizacja ruchowa osoby niepełnosprawnej
  • Kompetencje miękkie w relacji z osobą niepełnosprawną
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Proces współtworzenia programu rehabilitacji

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT?

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.