Trening szybkiego czytania i efektywnej nauki

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu szybkiego czytania i efektywnej nauki, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Zasady poprawnej koncentracji nad analizowanym tekstem
 • Organizacja miejsca pracy do czytania i nauki materiału
 • Jak skutecznie czytać i zapamiętywać ?
 • Czynniki decydujące o tempie i dynamice czytania
 • Tekst i jego rozumienie
 • Metody i style szybkiego czytania
 • Techniki szybkiej i skutecznej nauki
 • Metody efektywnego notowania
 • Konwersja notatek tradycyjnych
 • Wpływ obiektów graficznych na przyswajanie i kojarzenie zapisywanych informacji
 • Zajęcia warsztatowe

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.