Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Podstawowe zagadnienia z zakresu public relations
  • Główne cele stosowania public relations
  • Zasady tworzenia strategii kształtowania się stosunków działającego podmiotu z otoczeniem
  • Profesjonalna autoprezentacja
  • Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami
  • Organizowanie i prowadzenie eventów
  • Inwestycja i finansowanie PR
  • Metodyka pracy z mikrofonem i kamerą
  • Zadania i obowiązki rzecznika prasowego
  • Algorytm postępowania w przypadku złych praktyk wobec firmy

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.