Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 Sprzedaż w telemarketingu:

 • Psychologia handlu i sprzedaży- skuteczna umiejętność komunikacji i negocjacji z klientem
 • Profesjonalne techniki obsługi klienta
 • Elementy prezentacji produktu i marki
 • Jak zwiększyć sprzedaż – zaawansowane metody sprzedaży oraz sposoby poszukiwania nowych klientów

 

Zasady profesjonalnej rozmowy telefonicznej:

 • Przywitanie klienta
 • Zachęcenie klienta do wysłuchania oferty
 • Prezentacja marki i produktu
 • Indywidualizacja oferty – badanie i analiza potrzeb klienta
 • Pokonywanie obiekcji klienta
 • Finalizacja sprzedaży
 • Zakończenie rozmowy z pozytywną reakcją klienta

 

Cechy profesjonalnego konsultanta:

 • Pozytywny ton głosu
 • Umiejętność dopasowania tempa mówienia do rozmówcy
 • Efektywne słuchanie klienta
 • Umiejętność wywierania wpływu w rozmowie telefonicznej
 • Swobodne posługiwanie się językiem korzyści

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.