Specjalista ds. transportu i logistyki

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu transportu i logistyki, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Transport w procesach logistycznych
  • Zasady eksploatacji podstawowych pojazdów transportowych
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • Aspekty prawne w realizacji transportu i spedycji
  • Dokumentacja transportowo – spedycyjna
  • Zasady przewozu ładunku i towarów niebezpiecznych
  • Harmonogramowanie zadań w transporcie wewnętrznym i zewnętrznym
  • Tworzenie i zawieranie umów przewozu
  • Elektroniczne giełdy transportowe

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.