Kurs zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucją w zakładzie przemysłowym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu produkcji i dystrybucji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Podstawowe zagadnienia:

 • Produkt i cykl życia produktu
 • Co to jest proces ?
 • Produkcja a procesy produkcyjne
 • Środki produkcji
 • Logistyka przemysłu
 • Dystrybucja

 

Zarządzanie produkcją:

 • Planowanie, organizowanie i kontrolowanie produkcji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zasady profesjonalnego motywowania personelu do efektywnej pracy
 • Analiza ryzyka i zagrożeń w zakładzie produkcyjnym
 • Tworzenie i wdrażanie metod usprawniających produkcję
 • Analiza rynku i prognozowanie
 • Marketing i sprzedaż

 

Metody planowania operatywnego i sterowania produkcją:

 • Harmonogramowanie zadań i rozdziału zasobów
 • Wykres Gantta
 • Systemy wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa ERP
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego: moduły MRP i MRP II
 • Strategia PUSH and PULL
 • Metoda JIT – Just In Time

 

Metody doskonalenia produkcji:

 • Zasady Lean Manufacturing- „szczupłego wytwarzania”
 • Filozofia Kaizen
 • Cykl Deminga
 • Mapowanie strumienia wartości
 • MUDA – analiza i eliminacja strat
 • 5S – organizacja stanowiska pracy
 • TPM – autonomiczne utrzymanie ruchu

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.