Projektant 3ds Max

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu obsługi programu 3ds Max, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Wprowadzenie do oprogramowania 3ds Max:

 • Analiza interfejsu oprogramowania
 • Biblioteka narzędzi i symboli
 • Indywidualizacja obszaru roboczego oprogramowania

 

Projektowanie:

 • Kreowanie grafiki trójwymiarowej
 • Renderowanie
 • Skalowanie obiektów
 • Tworzenie animacji
 • Funkcje kontroli animacji
 • Modelowanie 3D
 • Symulacja zjawisk fizycznych
 • Wizualizacja projektów

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.