Administrator sieci komputerowych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Wprowadzenie do sieci komputerowych:

 • Definicja sieci komputerowych
 • Rodzaje sieci
 • Urządzenia sieciowe
 • Złącza sieciowe
 • Typy serwerów
 • Modele sieciowe: OSI, DoD
 • Rodzina protokołów sieciowych TCP/IP
 • Problematyka sieci LAN

 

Sieciowe systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows Server
 • GNU/Linux
 • Licencje, instalacja i konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych

 

Konfiguracja urządzeń sieciowych:

 • Adresowanie urządzeń oraz ich obsługa
 • Tłumaczenie adresów IP
 • Tworzenie zabezpieczeń sieciowych dla określonych urządzeń

 

Badanie i usuwanie awarii w  sieciach komputerowych:

 • Analiza działania sieci komputerowej
 • Metody diagnostyczne
 • Określanie wad występujących w sieci oraz definiowanie przyczyn awarii
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym

 

Bezpieczeństwo sieci komputerowych:

 • Bezpieczne zarządzanie serwerem
 • Zabezpieczenia konta użytkownika
 • Systemy wykrywania zagrożeń
 • Zasady i środki bezpiecznej komunikacji w sieci
 • Mechanizmy bezpieczeństwa sieci
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa dla sieci

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.