Kurs profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu profesjonalnej komunikacji w przedsiębiorstwie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Komunikacja w przedsiębiorstwie jako proces sprawnej wymiany informacji:
  • Korzyści przedsiębiorstwa w procesie efektywnej wymiany informacji
  • Komunikacja w pracy i zasady współpracy
  • Tworzenie standardów elastycznej komunikacji
 • Analiza barier komunikacyjnych i kształtowanie rozwiązań sytuacji trudnych
 • Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych:
  • Mowa ciała – ile znaczą gesty i postawy ?
  • Jakość wypowiedzi
  • Wyrażanie emocji
 • Analiza i interpretacja treści wypowiedzi, tonu głosu i metody gestykulacji
 • Sposób wyrażania opinii o sytuacji przedsiębiorstwa
 • Kreowanie pozytywnej postawy do zmian w organizacji
 • Techniki profesjonalnej komunikacji z klientem

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.