Specjalista ds. ochrony środowiska

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Oferowany przez nas kurs pozwoli Panu/i na zorientowanie się w najnowszych przepisach związanych z ochroną „Matki Ziemi”. Podczas szkolenia podejmiemy wszelkich starań aby cała wiedza była przekazana w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Chodzi o to aby każdy absolwent naszego kursu mógł swoją wiedzę spożytkować i obrócić teorię w praktykę by walczyć o zdrowsze powietrze, grunty, wody itp.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Aspekty prawne w ochronie środowiska – ustawy, nowelizacje i dyrektywy
  • Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska
  • Inspekcja środowiska – analiza i ocena stanu zagrożenia
  • Projektowanie i wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • Ekologia w ochronie środowiska
  • Zasady klasyfikacji i zabezpieczenia produktów niebezpiecznych
  • Utylizacja odpadów
  • Urządzenia i systemy w ochronie środowiska
  • Kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.