Kurs efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu efektywności energetycznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy prawne zarządzania energetycznego w działalności gospodarczej
 • Proekologiczne odnawialne źródła energii
 • Nowoczesne systemy i urządzenia energetyczne :
  • Geotermia i pompy ciepła
  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Słoneczne instalacje grzewcze
  • Elektrownie wodne i wiatrowe
  • Konwersja biomasy
 • Efektywne wykorzystanie energii w firmie:
  • Zmniejszenie kosztów energii
  • Zasady modernizacji energetycznej sprzętu i urządzeń w firmie
  • Rozmieszczenie źródeł oświetlenia w pomieszczeniach
  • Metody energooszczędnej eksploatacji urządzeń biurowych
  • Sposoby finansowania projektów energetycznych

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.