Kurs edukacji proekologicznej w dydaktyce szkolnej i przedszkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu edukacji proekologicznej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • Podstawy wiedzy z zakresu biologii roślin i zwierząt
  • Proces ochrony przyrody – formy i zasady
  • Metody nauczania w edukacji proekologicznej
  • Zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej
  • Przyroda w aspekcie kultury ludowej
  • Metody i techniki funkcjonowania w kontakcie z przyrodą – miejsce geograficzne, struktura terenu,  panujące warunki pogodowe
  • Wiedza oraz umiejętności w zakresie sztuki przetrwania
  • Analiza ryzyka w terenie – zasady bezpieczeństwa

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.