Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Struktura projektów unijnych

 • Zasady sprawnej realizacji zadań w projekcie: tworzenie zespołu projektowego, powołanie menedżera, wyznaczenie zakresu działań
 • Etapy realizacji projektu oraz jego fazy cyklu życia
 • Zakres i forma dokumentacji projektowej
 • Ewidencja wniosków unijnych

 

Efektywne zarządzanie projektami:

 • Ustalenie zakresu projektu
 • Tworzenie harmonogramu realizowanego projektu
 • Planowanie i kontrola budżetu projektowego
 • Analiza kosztów projektu, sprawne rozliczanie projektów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie dotacjami unijnymi
 • Realizowanie badań i przeprowadzanie analiz rynkowych

 

Dotacje unijne w praktyce – warsztaty:

 • Analiza osiągalności dotacji unijnych
 • Tworzenie i redagowanie wniosków o dotacje unijne
 • Profesjonalny marketing projektów unijnych

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.