Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

Rachunkowość finansowa – wprowadzenie:

 • Etapy zakładania działalności gospodarczej
 • Planowanie, organizowanie i kontrolowanie procesów w działalności gospodarczej
 • Zasady prowadzenia operacji gospodarczych: operacje bilansowe oraz wynikowe
 • Zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa: analiza sprawozdań finansowych, ustalenie i ocena przepływów pieniężnych, analiza czynników kształtujących wynik finansowy, ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Informacje o stanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa  – sprawozdania finansowe
 • Praktyczna umiejętność obsługi rachunkowych programów komputerowych
 • Etyka w pracy księgowego

 

Zagadnienia finansowo – prawne:

 • Zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych w ZUS
 • Obowiązki podatkowe w Polsce – przepisy prawne z zakresu ustalania i poboru podatków
 • Podatek od towarów i usług
 • Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej
 • Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych : księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje, rejestry

 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.